Bumi Datar

 Forgot password?
 register
Search
View: 5728|Reply: 0

1 Al-quran dan bumi datar - maklumat padat dan lengkap (tekan sini)

[Copy link]

522

Threads

532

Posts

4581

Credits

admin

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Credits
4581
Post time 2018-10-27 10:42:10 | Show all posts |Read mode
  
- E" t6 e1 [4 w7 c7 z: F
# z# [5 ]& D' Q8 W+ Y7 e' X3 g6 B% N3 M. F* M! S; ]  e- Z8 O; @) H
hati2 kpd org2 yg kata bumi kita bulat atau datar tak penting ,   mengapa mereka tak nak kamu kaji bumi datar ?
9 Q' e2 E* f" S( {4 g, B* c& fsebabnya ayat quran tak pernah sebut bumi bergerak dan bentuknya bulat bola
* x$ ]4 ~7 Y, a

# t2 c/ T' F3 J. ~surah ali imran 3 : 191 ) [5 E( w' S3 `5 [
dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): % g2 b- Q- H- v
"Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia,
- Z. k2 I6 D# R- }9 oMaha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.# m5 ^8 i: K: Z

( C: R) j& |9 b/ b! ?Al-An'aam 6:116
0 h$ p, m2 a: h" z% Z& r) oDan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah;
tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.
5 z" M  \' N$ o9 K9 ^
9 v2 \& W- u; X" g  @: N
. \% q' ~2 S' m* E4 t% R* B, }seseorang islam sepatutnya belajar dari kitab suci dulu , kemudian baru melihat tanda-tanda kebesaran-Nya di sekitar kita , % ]+ |* s# x9 Y. \
bukan terbalik , belajar ilmu2 teori sains modern , kemudian baru cari ayat2 quran yg sesuai , kamu akan dapati semua tak match dgn ayat quran.
: e3 G( o  W$ W9 b* aapa mereka buat ? pusing roti canai , mereka akan cari dan takwilkan kpd "macam" match dgn teori sains modern org putih , dan abaikan ayat2 lain.
( k: O$ ]' M2 `, n% q5 \" f: O
" B4 ^& e" Q" V5 b# |5 o: ?

3 L) ]1 O& y) h1 p& P" Q# uayat quran ada sebut bumi bergerak ? tak ada langsung , ia sebut gunung dicipta sepaya bumi tidak bergoyang2
3 M6 ~* d! Y% ^: u; X; z) A, s3 T2 A+ J  \
ayat quran ada sebut bumi bentuk bulat bola ? tak ada langsung ( o% d) K3 L/ ^0 y6 h# g! q
ia sebut bumi diratakan utk manusia

4 o) ]0 C8 O/ D1 l' v+ W/ e3 b6 M4 _  Q% Z7 C( \# S

" ]% y) p" p8 b$ I5 K% f( a4 F, B' Y2 z# ?. X" X( \: w, M4 N

: p' r1 k+ h3 U2 y* m/ S" {3 Bstatic/image/hrline/1.gif
" F+ m6 Z1 |5 @% ~  g0 K
% @. H, y3 ?2 O) ?. V
( a8 P: U* `  Z2 B8 t9 X: V/ Qsendiri buka links itu0 F1 E) l% \4 R
) o; L; ^, C: e5 g4 W% d. x% \
+ `4 C  s0 t$ f
link2 sila buka sendiri
Pengenalan
2) Di Akhir Zaman - AL-QURAN diangkat http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=408
cipta bumi dan langit
1) sesuatu ruang atau tempat , pisahkan mereka kpd 2 bhg$ a0 `1 f0 R3 ?6 J8 `  j  `
2) ciptakan bumi (bhg bawah) , kemudian baru cipta langit (bhg atas)" ?9 F/ K0 g% t
bukti teori big bang adalah salah
9 ~( g4 ]4 {; F# v! r4 J7 H$ c# J0 U, O  d2 Z9 q
3) bumi itu bumi , bumi bukan letak dalam langit
1 \5 K+ u0 O5 `' G* _" t
part 1
/ H8 c6 m- R( Y6 s4 R+ H http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=287
* `! C/ F/ H4 `. S. vpart 2
# t# ]7 g$ d' e8 v$ Q; k% Whttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=424) U6 o1 z( g* Z; Q) r* b

! s& U2 J0 _) E' y  H3 z3 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=514
+ k  [1 L- P, ?/ T: D% r4 {2 B) w
% V: N3 `: b, E2 J2 I. c2 |
4) bumi seluas langit7 L2 e+ n. t3 H3 C& V8 G7 d
Yunus 10:3 cipta dalam enam masa
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=378
0 l8 l6 o/ Y* h8 D
bukti pertama 1) manusia dilarang keluar dari langit dan bumi  % ^& H" D4 w: J2 c' H, k- l! r
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=241
  m, W1 H" `! {, z2 Y* ?
langit ada kubah langit
bukti kedua  2) manusia hidup di bumi dan juga mati di bumi
5 q# p6 [. B2 i  H: s) J  E# E& y% g
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=394
5 [4 l8 n7 G; w7 w" m; l4 A
bumi ada penghujung bumi
bukti ketiga  3) batasan terakhir bumi  3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=409
4) org kafir tidak akan fikir dan memerhatikan kubah langit(atap bumi) ini 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=379

- ]( L7 z3 t' T
1) bukti bumi adalah datar - bukti bumi bukan sfera 1)
6 W8 q4 U# l0 f# Y. f; t; ]part 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2940 ^7 Z( M( D+ b: ~$ D
part 2 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=515
2) penipuan bentuk bumi - telur burung unta   2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=64
bentuk bumi
3) Para ulama kata bumi bulat tapi bahagian atas dihamparkan 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=272
4) bentuk hamparan seperti carpet spread out 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=65
5) bumi diratakan utk kehidupan
. b* c2 |+ k. j6)
Maksud Hamparan ikut Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=277( h1 w4 z; F- d4 E$ b& i8 `
6) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=399  
" D% L$ q$ K! }- {
0 J) F, @: l: j  I2 W/ j2 B
& s! Y8 I. C8 L
test
1) bumi tidak bgerak 2 d( j+ d8 o9 J2 N
2) gunung2 dicipta supaya bumi tidak bgoyang2
1) dan 2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=242
keadaan bumi
3) Matahari Ditahan Terbenam Untuk Nabi Yusya - clue bumi tidak bgerak 3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=133

3 \( H5 r4 M0 F5 t( O
4) Gunung bergerak cepat seperti bergeraknya awan ? 4) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=356
Kenapa agama dipaksa tunduk kpd ilmu sains modern ?
  V" D" M4 l% A" F4 r8 a* m. Lsampai harus ditafsir & ditakwil sana sini dulu sampai sesuai dengan ilmu sains modern 0 a0 O: g' b# Y' E8 n7 u
hanya mengambil ayat yg terlihat macam sepadan/serasi , dan mengabaikan ayat2 lain yg berlawanan
. N2 E) z: m* e. bseperti 2 post bawah yg diwarnakan biru itu , selalu digunakan oleh ulama2 , ustaz2
' `- B  Z, |+ g6 Q" ]( @ayat itu bukan ditafsir tapi dibuat takwil supaya "nampak" sepadan dgn teori ilmu sains modern
1) bgerak dalam orbit mereka masing2
/ A* ?& c( w2 }2) matahari dan bulan yang terus-menerus beredar - bukti ilmu sains modern salah
1) dan 2)  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=215
keadaan matahari dan bulan
3) matahari dan bulan bergerak dalam gerakan bulatan3) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=401 9 q% u; U; e9 ^! A* R+ j* C
4) menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam1 W+ R$ l# U( Y. X9 y
4 q7 Y( s' A. v1 Q: u& @& n' l# Q
surah Az-Zumar ayat 5 , ayat ini sering digunakan utk membuktikan bumi kita bentuk sfera dan berputar
2 R2 n6 y- w2 T; d! o* Y' c( v' W9 dtapi mereka guna andaian demi andaian utk serasi dgn ilmu sains modern
4) 292
4 n3 ~: a( C# Q" C/ Kpart 1 -
takwil supaya "nampak" sepadan dgn ilmu sains modern
' f9 I. m' N6 l7 Mhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=464) g( g# q3 {6 e: S) z- I
part 2 - buat andaian 0 u8 K2 J5 E( g* G2 q8 _
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=465! E, |, T" K, L& L
part 3 - maksud lain
& `+ k! h7 f2 p/ r% F( Hhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=466
' l. j4 n' Y: b5 s2 {part 4 - maksud sebenar ayat ini* P- Q: G+ h( D* I8 e+ u# {( [+ f
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=478
- ?4 l! J& m6 m" m" ~. n( Q$ L7 |4 u8 n4 R3 C: e& ?, `9 s: P2 d
5) matahari gerak dari timur ke barat5) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=436

+ W" H# k* n+ l. G( D: ^
6) bulan bcahaya - bukan pantulan cahayapart 1 http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=213
' Y) p) D# j9 Epart 2  http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=416  
keadaan langit
1) langit bbentuk sfera1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=283

0 [; p$ g% s1 b6 `
$ H/ D2 Y. E" ~  |" c

- b5 o: l8 l- f8 O
1 c! A$ a4 x9 i# E* n7 }( h
, r% D- C, \* G+ N. [

( J8 \5 M5 g7 z. w
keadaan hari kiamat
1) bintang2 jatuh ke bumi
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=43

' m' V7 b( @* k, t
2) bulan bgabung dgn matahari lepas bulan hilang cahayanya
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=232

# w+ `6 g! `, Z; r( @; M3 E
1) Ringkasan ayat2 yg kait dgn bintang http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=385
bintang2
Kaabah dan Baitul Makmur
1) Arah kiblat hanya logik di bumi datar
" z3 G" a3 D  _5 g
2) Baitul Makmur hanya logik utk bumi datar

( T' ~- H" c' e. {2 ?+ w) c9 e8 \  c) o, @
1) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=275
# c' Y% ?7 x7 e$ w, r
2) http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=279
2 i9 o: U2 }8 c" j2 c" |
orang kafir
serang agama Islam krn ayat quran kata bumi adalah datar , anti teori sains modern
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=293
- d  {5 D1 b5 [& y( d

8 q3 q: j$ l2 r* c
http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
% p9 Z9 P+ c; y8 x. V' n( V
6 V( W2 M" K3 I3 f
2 G) \( q' d" j3 }! M$ r

$ b, N9 P% z+ ^/ o! N. @$ r8 W) b

( d; Q2 @6 e) `  u) A9 R
makhluk asing dan ufo tak wujud perkara makhluk asing dari planet lain datang ke bumi dgn ufonya http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=357
video
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi datar http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=354
ulama/ustaz/org VIP yg pro bumi sfera http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=355
maklumat
Ulama Islam tak pernah sepakat kata bentuk bumi adalah bulat
, U. D# f' A/ s' Y) okalau kamu ada dengar ulama atau ustaz kata dalam islam para ulama sepakat bumi adalah bulat  ) t, b: w7 |0 `3 g9 Z* G
maknanya mereka bohong kpd kamu/ v0 M7 L, i, {$ q# O* a! h/ n

$ ?7 d+ ]3 A; M0 badakah ayat quran kata bumi bentuk bulat ? >>> tak ada " h% R! f" I/ l$ B
adakah ayat quran kata bumi bentuk datar ? >>> tak ada juga
9 m* {7 H7 K$ {- _2 Htapi ada sebut bumi diratakan utk manusia ( U) `- c- {2 ^3 S+ u

% W" N2 K7 n+ S+ N* c/ nulama yg pro bumi bulat -
9 E$ S7 S4 }% ]- I* F2 P- ^http://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=410! F6 n( J  P; W, S5 W+ D

, I  @4 T/ ^2 \' z' ?ulama yg pro bumi datar
. ?' P. D" b; Uhttp://bumidatar.org/forum.php?mod=viewthread&tid=411
6 }& r: d4 r; ]' l# _7 Z/ \/ e* F. y3 d

$ v4 M! q( {& y$ L) n3 b

3 d; X& |/ o- D5 ?9 b/ K  Z' l7 O6 H4 j! R+ N" t6 M. O

* \9 d1 Z. ~9 ^  L9 q6 w5 I: H/ z
( O. t" h+ W0 y9 [4 x8 `4 w" r
$ {  _+ d) L3 g/ w) `, t; F. b

/ [  f9 u7 A: s+ E4 x& f( |, i+ `) h6 T- c( X
; Z) `* ?2 ]6 N1 Q6 a
8 h$ H% W" s  C5 B) Z0 a: S

* ^( c6 O1 s3 J+ D3 }
) Y# l5 ?2 _6 I- N7 l' P+ Y  l' E% ~/ G) W

! Z# Y( T# N& J# O3 ~- ?, @" A3 r# u% T' k( y. n$ h* e

* E4 r3 ?# B9 T) ^+ f# X' C7 f2 j6 k0 g3 u9 O+ d: i

2 e4 _+ y0 F3 q
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | register

Points Rules

mobine web|Bumi Datar

2019-8-25 08:10 GMT+8 , Processed in 0.035480 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list